Filosofit tapaavat ihmisiä

Filosofit ovat täällä taas. Antiikin Kreikassa heidän ympärilleen saattoi muodostua koulukuntia, joilla oli omat kannattajajoukkonsa. He kulkivat kaduilla ja toreilla haastaen kansalaisia ajattelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan sekä pohtimaan omaa elämäntapaansa.

Filosofit lähestyvät kansaa nyt uudelleen, kun yhä useampia koettelee yksinäisyys tai hämmennys yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta. Sokrateen jalanjäljissä kulkeva filosofia kysyy ja keskustelee. Dialogin ansiosta jokaisella on mahdollisuus selvittää ajatuksiaan ja löytää itse vastauksia.

Erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa, kuten monissa muissakin maissa, on tullut suosituksi tavata filosofeja, kun syntyy tarve keskustella tai pallotella ajatuksia. Kyse ei ole filosofisista väittelyistä, joihin filosofit keskuudessaan saattavat ryhtyä, vaan luottamuksellisesta ja ymmärtämään pyrkivästä vuorovaikutuksesta. Dialogeissa ei myöskään viljellä ammattitermejä tai siteerata kuuluisia filosofeja. Keskustelu on periaatteessa samanlaista kuin hyvän ystävän kanssa käyty jutustelu, mutta filosofin avulla vastaukset mieltä askarruttaviin asioihin saattavat löytyä nopeammin. Lisäksi on tärkeää huomata, että filosofit eivät hoida mielenterveyden ongelmia. Keskustelu filosofin kanssa voi olla voimaannuttavaa ja hyväksi mielenterveydelle, mutta Kelasta on turha hakea käynteihin korvauksia. Hyvä puoli asiassa on kuitenkin se, että tapaamisista ei seuraa merkintöjä potilastietorekistereihin.

Suomessa alkoi filosofeille suunnattu praktikkokoulutus kymmenisen vuotta sitten Kriittinen korkeakoulu Ry:n toimesta. Koulutuksiin osallistuneet ovat myös voineet päivittää osaamistaan kansainvälisissä alan seminaareissa. Filosofien tapaaminen palvelee ihmisiä, joilla on tarve keskustella luottamuksellisesti tietyistä asioista tai elämästä ja olemisesta laajemmin. Suomessa tähän on nyt mahdollisuus ja jää nähtäväksi löytävätkö ja ottavatko suomalaiset filosofien palvelut omakseen. Ihminen ei ole juuri muuttunut antiikin ajoista ja kysymykset, joihin jokainen sukupolvi ja yksilö omakohtaisesti joutuu ottamaan kantaa, ovat suurimmalta osin vielä samoja. Niistä keskusteltiin filosofien seurueissa jo Ateenassa pylväiden reunustamien käytävien viileydessä, vilkasta torielämää sivusta seuraten sekä lehtevien puiden varjossa istuskellen.

Kirjoittaja osallistui ensimmäiseen Suomessa filosofeille suunnattuun praktikkokoulutukseen. Yhteystiedot ja lisätietoja filosofin tapaamiseen löytyvät linkin Denken Lassen takaa.

Suomenkielinen alaa käsittelevä tietokirja: Antti S. Mattila, Näkökulman vaihtamisen taito.