Filosofit kadoksissa?

Miksi filosofeja ei näy eikä kuulu julkisuudessa, kun maailma on liekeissä? Tätä kysyy mm. Helsingin Sanomat helmikuun alussa. 

Sokrateen tuomio antiikin Kreikassa yli kaksi tuhatta vuotta sitten sementoi filosofian aseman ja näkyvyyden meidän päiviimme saakka. Roomalaiset laittoivat kaduilla ja pihoilla jatkuneelle filosofoinnille lopullisen pisteen, jonka jälkeen maallinen valta yhdessä kirkon kanssa on pitänyt kansalaisten ajatukset kurissa. Kommunismin aaltojen läikähdettyä yli nähtiin, minkälaisesta yhteiskunnallisesta voimasta tukahdutetussa ajattelussa on kyse. 

Platonin luola

Hämmästelemme filosofien näkymättömyyttä samalla kun pyrimme ymmärtämään mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Filosofia toki tarjoaa välineitä näiden asioiden käsittelyyn, mutta filosofian alan koulutuksessa painopiste on toisaalla. Yliopistoissa työskentelevät filosofian tutkijat edistävät omien tutkimusalojensa tutkimusta eli jatkavat tieteellistä toimintaa ja perinnettä siinä muodossa minkä kirkko ja valtio sille aikanaan salli. Asiaan vihkiytymättömiä ei yliopistoissa harjoitettava filosofian tutkimus nykymuodossaan kiinnosta yhtään enempää kuin vaikka valtiovarainministeriön budjettivirkamiesten valmistelutyö. On hyvä myös muistaa, että filosofia ei lähtökohtaisesti tarjoa vastauksia vaan pyrkii kysymään ja kyseenalaistamaan.

Silloin kun ollaan huolissaan filosofien näkymättömyydestä, tulisi katse kohdistaa filosofisen praktiikan suuntaan. Antiikissa harjoitettua keskusteluperinnettä jatkaa jo vuosikymmenien ajan kasvanut joukko filosofian praktikkoja, jotka ovat suoraan tekemisissä kansalaisten kanssa. On yksityisvastaanottoja ja keskusteluryhmiä. Heidän työnsä nauttii monissa maissa arvostusta ja praktikkojen palveluja kannattaisi Suomessakin tuoda julkisuuteen. Asiakkailta ei filosofin vastaanotolla odoteta filosofian tuntemusta vaan filosofia antaa praktikolle tarpeelliset eväät ihmisten kohtaamiseen. Vakaviin mielenterveysongelmiin heiltä ei hoitoa saa, mutta filosofin vastaanotot voisivat hyvinkin lyhentää hoitojonoja mielenterveyden saralla. Valaisen asiaa tyypillisellä tilanteella.

Työpaikalla pidetään YT-neuvottelut, jonka seurauksena henkilökuntaa irtisanotaan tai siirretään muihin tehtäviin. Henkilöt, joita toimenpiteet koskevat, menettävät yöunensa ja kääntyvät valvoneina ja väsyneinä työterveyshuollon puoleen. Sieltä heidät passitetaan sairaslomalle ja annetaan resepti masennuslääkkeitä varten. Työntekijä, joka ei ole tilanteeseensa millään tavoin syyllinen, huomaa hetken kuluttua olevansa potilas, joka on ehkä irtisanottu ja jonka elämänlaatu muuttuu masennuslääkkeiden syömisen seurauksena. Pisteeksi iin päälle hän saa potilastietorekistereihin merkinnän, joka vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi vakuutusta haettaessa. 

Praktikkofilosofi voi keskustelemalla auttaa hahmottamaan tilannetta ja parhaassa tapauksessa estää kuvatunlaisesta tilanteesta kärsivää henkilöä joutumasta elämänlaatua kohtalokkaalla tavalla heikentävään syöksykierteeseen. Filosofian praktiikka on valitettavasti vain historian vanki. Kuten Sokrateen, ei filosofien nykyisinkään toivota palaavan ihmisten pariin. Saman kaltaisista elämän laadun parantamiseen tähtäävistä keskusteluista saa asiakas systeemin hyväksymiin käynteihin Kela-korvauksen, mutta filosofin vastaanotolla ei.

Filosofit tapaavat ihmisiä

Filosofit ovat täällä taas. Antiikin Kreikassa heidän ympärilleen saattoi muodostua koulukuntia, joilla oli omat kannattajajoukkonsa. He kulkivat kaduilla ja toreilla haastaen kansalaisia ajattelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan sekä pohtimaan omaa elämäntapaansa.

Filosofit lähestyvät kansaa nyt uudelleen, kun yhä useampia koettelee yksinäisyys tai hämmennys yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta. Sokrateen jalanjäljissä kulkeva filosofia kysyy ja keskustelee. Dialogin ansiosta jokaisella on mahdollisuus selvittää ajatuksiaan ja löytää itse vastauksia.

Erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa, kuten monissa muissakin maissa, on tullut suosituksi tavata filosofeja, kun syntyy tarve keskustella tai pallotella ajatuksia. Kyse ei ole filosofisista väittelyistä, joihin filosofit keskuudessaan saattavat ryhtyä, vaan luottamuksellisesta ja ymmärtämään pyrkivästä vuorovaikutuksesta. Dialogeissa ei myöskään viljellä ammattitermejä tai siteerata kuuluisia filosofeja. Keskustelu on periaatteessa samanlaista kuin hyvän ystävän kanssa käyty jutustelu, mutta filosofin avulla vastaukset mieltä askarruttaviin asioihin saattavat löytyä nopeammin. Lisäksi on tärkeää huomata, että filosofit eivät hoida mielenterveyden ongelmia. Keskustelu filosofin kanssa voi olla voimaannuttavaa ja hyväksi mielenterveydelle, mutta Kelasta on turha hakea käynteihin korvauksia. Hyvä puoli asiassa on kuitenkin se, että tapaamisista ei seuraa merkintöjä potilastietorekistereihin.

Suomessa alkoi filosofeille suunnattu praktikkokoulutus kymmenisen vuotta sitten Kriittinen korkeakoulu Ry:n toimesta. Koulutuksiin osallistuneet ovat myös voineet päivittää osaamistaan kansainvälisissä alan seminaareissa. Filosofien tapaaminen palvelee ihmisiä, joilla on tarve keskustella luottamuksellisesti tietyistä asioista tai elämästä ja olemisesta laajemmin. Suomessa tähän on nyt mahdollisuus ja jää nähtäväksi löytävätkö ja ottavatko suomalaiset filosofien palvelut omakseen. Ihminen ei ole juuri muuttunut antiikin ajoista ja kysymykset, joihin jokainen sukupolvi ja yksilö omakohtaisesti joutuu ottamaan kantaa, ovat suurimmalta osin vielä samoja. Niistä keskusteltiin filosofien seurueissa jo Ateenassa pylväiden reunustamien käytävien viileydessä, vilkasta torielämää sivusta seuraten sekä lehtevien puiden varjossa istuskellen.

Kirjoittaja osallistui ensimmäiseen Suomessa filosofeille suunnattuun praktikkokoulutukseen. Yhteystiedot ja lisätietoja filosofin tapaamiseen löytyvät linkin Denken Lassen takaa.

Suomenkielinen alaa käsittelevä tietokirja: Antti S. Mattila, Näkökulman vaihtamisen taito.